Sedulinos al. 49, LT-31231 Visaginas/ Telefonas: 8 (386) 74642/ Įmonės kodas: 305629256/ El. paštas: edukacija@vivec.lt
 
VŠĮ VISAGINO EDUKACIJŲ CENTRAS

VAIKŲ PRIĖMIMAS Į ĮSTAIGĄ

Vaikų priėmimo į Visagino edukacijų centrą tvarka ir dokumentai

Norint lankyti būrelį, studiją, kursus Visagino edukacijų centre, klientai (vaiko tėvai ar globėjai) turi :

 1. Pateikti prašymą
 2. Pateikti priedą dėl duomenų tvarkymo
 3. Vaiko asmens patvirtinantį dokumentą (paso ar gimimo liudijimo kopiją)
 4. Pasirašyti Neformaliojo švietimo paslaugų teikimo sutartį

Apmokėjimo tvarka

 1. Mokestis už ugdymą mokamas bankiniu pavedimu į Paslaugų teikėjo sąskaitą:

SWEDBANK, sąsk. Nr. LT047300010164812490

Gavėjas VšĮ Visagino edukacijų centras

Įstaigos kodas 305629256

Mokėjimo paskirtis – už (vaiko vardas, pavardė) (būrelio pavadinimas) lankymą (mėnesio pavadinimas) mėnesį.

 • Mokestis už ugdymą mokamas iki einamojo mėnesio 20 dienos.
 • Jei mokestis už ugdymą nesumokamas daugiau kaip vieną mėnesį nuo nustatytos datos, VšĮ Visagino edukacijų centro vadovas gali vienašališkai nutraukti sutartį.

Mokestis už neformalaus švietimo paslaugas mažinamas, vadovaujantis Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-65 „Dėl atlyginimo už ugdymą lengvatų nustatymo ir atlyginimo už ugdymą Visagino savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose ir Visagino edukacijų centre mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 • Įmokos ir skolos už neformaliojo švietimo paslaugas apskaitomos ir išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Dokumentų tvarkymas

 1. Prašymą galima užpildyti GOOGLE forms platformoje (https://docs.google.com/forms/d/1FXEC2dXDOUNWwmy1Y5-mLD3zRnGF0cYX4ulshBz4mhw/edit) arba elektroniniu būdu, pasirašyti, nuskenuoti ir atsiųsti el. paštu administracija@vivec.lt, arba atvykti ir pateikti tiesiogiai, adresu Sedulinos al. 49
 2. Užpildyti priedą dėl duomenų tvarkymo
 3. Jeigu šeima gauna socialinę pašalpą ar paramą ir nori, kad būtų pritaikytos nuolaidos, pateikite atskirą prašymą ir pateikite tai įrodantį dokumentą
 4. Pasirašyti
 5. Neformaliojo švietimo paslaugų teikimo sutartį

Norint perkelti vaiką iš vieno būrelio į kitą, klientas (vaiko tėvai ar globėjai) turi užpildyti 


Norint nutraukti sutartį, klientas (vaiko tėvai ar globėjai) turi užpildyti