Sedulinos al. 49, LT-31231 Visaginas/ Telefonas: +370 386 74642/ Įmonės kodas: 305629256/ El. paštas: edukacija@vivec.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
 
VŠĮ VISAGINO EDUKACIJŲ CENTRAS

VAIKŲ PRIĖMIMAS Į ĮSTAIGĄ

Priėmimas į Visagino edukacijų centrą 2023-2024 mokslo metams vyksta pagal Visagino savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-217 „Dėl asmenų priėmimo į Visagino savivaldybės švietimo ir sporto įstaigas tvarkos aprašo patvirtinimo” paskutinę redakciją.

Priėmimas vykta nuo rugpjūčio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.. Prašymai priimami per Visagino mokinių registravimo sistemą mr.visaginas.lt

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apmokėjimo tvarka

  1. Mokestis už ugdymą mokamas bankiniu pavedimu į Paslaugų teikėjo sąskaitą:

SWEDBANK, sąsk. Nr. LT047300010164812490

Gavėjas VšĮ Visagino edukacijų centras

Įstaigos kodas 305629256

Mokėjimo paskirtis – už (vaiko vardas, pavardė) (būrelio pavadinimas) lankymą (mėnesio pavadinimas) mėnesį.

  • Mokestis už ugdymą mokamas iki einamojo mėnesio 20 dienos.
  • Jei mokestis už ugdymą nesumokamas daugiau kaip vieną mėnesį nuo nustatytos datos, VšĮ Visagino edukacijų centro vadovas gali vienašališkai nutraukti sutartį.

Mokestis už neformalaus švietimo paslaugas mažinamas, vadovaujantis Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-65 „Dėl atlyginimo už ugdymą lengvatų nustatymo ir atlyginimo už ugdymą Visagino savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose ir Visagino edukacijų centre mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

  • Įmokos ir skolos už neformaliojo švietimo paslaugas apskaitomos ir išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Norint perkelti vaiką iš vieno būrelio į kitą, klientas (vaiko tėvai ar globėjai) turi užpildyti 


Norint nutraukti sutartį, klientas (vaiko tėvai ar globėjai) turi užpildyti