Sedulinos al. 49, LT-31231 Visaginas/ Telefonas: +370 386 74642/ Įmonės kodas: 305629256/ El. paštas: edukacija@vivec.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
 
VŠĮ VISAGINO EDUKACIJŲ CENTRAS

Projektas „Sveikas gyvenimas – pirmieji žingsniai kuriant laimingą ateitį“

Parašyta 2018 Geg 14, Pirmadienis 07:24

Tarptautinis projektas „Sveikas gyvenimas – pirmieji žingsniai kuriant laimingą ateitį“
(„Healthy life – first steps in creating happy future“)
(Healthylife)
kodas Nr. LLI-329

2018 m. balandžio 25 d. Visagino kūrybos namuose pasirašyta sutartis tarp Latvijos ir Lietuvos šalių, dėl projekto „Sveikas gyvenimas – pirmieji žingsniai kuriant laimingą ateitį“ („Healthy life – first steps in creating happy future“ (Healthylife) kodas Nr. LLI-329).

Projekto bendras tikslas – pagerinti socialinės, sporto ir švietimo infrastruktūros prieinamumą ir efektyvumą, siekiant veiksmingai įgyvendinti naujas socialinės įtraukties priemones Dagdos ir Visagino regionuose. Projekto esmė, kad rizikos grupės jaunimo, neįgaliųjų socialinės problemos Visagine ir Dagdoje bus sprendžiamos, kuriant komfortišką infrastruktūrą ir ją efektyviai panaudojant.

Pagrindinė projekto idėja – propaguoti sveiką gyvenimo būdą vaikų ir jaunimo tarpe. Projektas „Sveikas gyvenimas“ yra skirtas Visagino miesto bei Dagdos krašto vaikams ir jaunuoliams. Projekto metu vaikai ir jaunuoliai įgys reikalingų žinių ir įgūdžių, kaip tausoti savo sveikatą. Taip pat Visagine, VKN atvirame jaunimo centre bus renovuotos patalpos, kur bus įrengta profesionali virtuvė, kurioje vaikai ir jaunuoliai mokysis gaminti sveiką maistą. Vyks stovyklos Dagdoje ir Visagine, kur jaunimas bendraus, įgis teorinių ir praktinių žinių bei įgūdžių, kurių dėka jie pagerins savo gyvenimo kokybę.

Latviją šiame projekte atstovauja – Dagdos savivaldybė, o mūsų savivaldybę atstovauja Visagino kūrybos namai. Svečių iš Latvijos delegacija buvo šiltai priimta Kūrybos namuose. VKN direktorė Svetlana Šadčeneva pristatė visaginiečių darbo grupę, atsakingą už projekto vykdymą. Buvo padėkota svečiams iš Latvijos už jų aktyvumą ir iniciatyvumą. Dagdos meras Aivars Strulis padėkojo visaginiečiams ir pabrėžė, kad toks bendradarbiavimas tarp mūsų miestų išties produktyvus. Pasak jo, šis projektas yra abipusiai naudingas, tai galimybė dalintis gerąja patirtimi, siekiant sėkmingos vaikų ir jaunuolių socializacijos. Kūrybos namų konferencijos salėje įvyko iškilminga sutarties pasirašymo ceremonija. VKN direktorė Svetlana Šadčeneva ir Dagdos krašto meras Aivars Strulis apsikeitė ne tik pasirašytomis sutartimis, bet ir dovanomis bei suvenyrais.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Eleną Malyavko, elena.malyavko@vkn.lt.
Daugiau informacijos apie Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo apibus sienos programą galima rasti www.latlit.eu  ir www.europa.eu.
Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako Visagino kūrybos namai. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. www.latlit.eu ir www.europa.eu.
Projektą finansuoja 2014-2020 Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.